Бараан горим руу шилжүүлснээр таны нүдэнд орйон цагаар ачаалал бага өгөх болно.

Гэгээлэг горим руу шилжүүлснээр таны нүдэнд өдрийн цагаар ачаалал бага өгөх болно.

Бараан горим руу шилжүүлснээр таны нүдэнд орйон цагаар ачаалал бага өгөх болно.

Гэгээлэг горим руу шилжүүлснээр таны нүдэнд өдрийн цагаар ачаалал бага өгөх болно.

Шинэ мэдээллүүд

Цааш үзэх
Congratulations. You've reached the end of the internet.
Back to Top