in

Таныг 7 хоногт 7 кг хүртэл жин хасахад туслах талхны дэглэмийг хэрэгжүүлээд үзээрэй. Хачин сонсогдож байгаа хэдий ч бодож байгаагаас чинь ч илүү үр дүнтэй!

Хэмнэлттэй бас үр дүнтэй турах дэглэмийг танд санал болгоё. Энэ дэглэмийг барилаа гээд та өлсөхгүй, турах нь баталгаатай.

1 дэх өдөр

Өглөөний цай: ус эсвэл сүүтэй овьёосны каш. Зүсэм хар талх. Сахаргүй хар цай.

Өдрийн хоол: 2 зүсэм хар талх, аяга сахаргүй хар цай

Оройн хоол: тасалгааны хэмтэй 2 стакан сүү, 2 зүсэм хар талх.

2 дахь өдөр

Өглөөний цай: сахаргүй, сүүтэй аяга хар цай (50:50 харьцаатай), 2 зүсэм хар талх.

Өдрийн хоол: тасалгааны хэмтэй стакан сүү. Сүү эсвэл усанд болгосон овьёосны каш.

Оройн хоол: сахаргүй 2 аяга хар цай. 2 зүсэм хар талх

 

3 дахь өдөр

Өглөөний цай: өглөөний цайнаас 20 минутын өмнө 2 аяга ус. 3 зүсэм хар талх.

Өдрийн хоол: сүү, усанд болгосон овьёосны каш. Стакан ус.

Оройн хоол: тасалгааны хэмтэй стакан сүү. Зүсэм хар талх.

4 дэх өдөр

Өглөөний цай: : өглөөний цайнаас 20 минутын өмнө 2 аяга ус. 3 зүсэм хар талх.

Өдрийн хоол: тасалгааны хэмтэй 2 стакан сүү, 2 зүсэм хар талх

Оройн хоол: сахаргүй хар цай. Сүү, усанд болгосон овьёосны каш.

5 дахь өдөр

Өглөөний цай: сүү эсвэл усанд чанасан овьёосны каш. Зүсэм хар талх. Аяга хар цай, сахаргүй.

Өдрийн хоол: стакан ус. Ус эсвэл сүүнд чанасанд овьёосны каш.

Оройн хоол: сахаргүй аяга хар цай, 2 зүсэм хар талх.

6 дахь өдөр

Өглөөний цай: сүү эсвэл усанд чанасан овьёосны каш, 2 зүсэм хар талх. Сахаргүй аяга хар цай

Өдрийн хоол: 2 зүсэм хар талх, сахаргүй аяга хар цай.

Оройн хоол: Аяга сахаргүй хар цай. Зүсэм хар талх.

 

7 дахь өдөр

Өглөөний цай: 2 зүсэм хар талх. Сахаргүй аяга хар цай.

Өдрийн хоол: Сүү эсвэл усанд чанасан овьёосны каш. Зүсэм хар талх, стакан ус.

Оройн хоол: тасалгааны хэмтэй стакан сүү. 3 зүсэм хар талх.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *