in ,

Аливаа өнгийг хооронд нь хэрхэн зөв хослуулж, өөрийгөө бүрэн дүүрэн илэрхийлэх вэ?

Өнгийг хэрхэн зөв хослуулах ёстойг танд зааж өгье.

Цагаанаас хар, нийт 30 өнгө. Хадгалаад аваарай

1. Цагаан: ихэнх өнгөтэй зохицно. Гэхдээ цэнхэр, улаан, хартай илүү.

2. Цайвар шаргал: хөх, бор, тод ногоон, хар, улаан, цагаантай.

3. Саарал: үндсэн өнгө: “янагийн” өнгөтэй илүү зохицно: улаан, чернилэн ягаан, ягаан, хөх

4. Ягаан – бор, цагаан, ногоон гааны, оливын, саарал, хушны болон зөөлөн цэнхэр.

5. Гүн ягаан – саарал, бор шаргал, ногоон лайм, ногоон гааны, бор.

6. Улаан – шар, цагаан, бор, ногоон, хөх болон хар өнгөтэй.

7. Улаан лоолийн өнгө: хөх, ногоон гааны, элсэн, шаргал, саарал.

8. Тоорын улаан өнгө: саарал, цайвар ягаан, элсэн, цагаан, цайвар шаргал

9. Бөөрөлзгөнийн улаан өнгө: цагаан, хар, сарнайн улаан өнгө.

10. Бор: тод цэнхэр, крем, ягаан, ногоон, цайвар шаргал.

11. Цайвар бор: цайвар шаргал, кремэн цагаан, цэнхэр, ногоон, үнсэн саарал, улаан.

12. Гүн бор: нимбэгэн шар, хөх, ногоон гааны, үнсэн сааралдуу ягаан, лаймын ногоон.

13. Бор шаргал: ягаан, гүн бор, цэнхэр, ногоон, үнсэн саарал

14. Оранж: хөх, цэнхэр, чернилэн ягаан, цагаан, хар, сараан цэцгийн

15. Цайвар оранж: саарал, бор, оливийн

16. Хар оранж: цайвар шаргал, оливийн, бор, тоорын

17. Шар: цэнхэр, сараана цэцгийн, цайвар хөх, чернилэн ягаан, саарал, хар.

18. Нимбэгийн шар: тоорын улаан, бор, цэнхэр, саарал

19. Цайвар шаргал: саарал, бор, улаан туяатай, бор шаргал, цэнхэр, үнсний сараал

20. Алтан шар: саарал, бор, тод ногоон, улаан, хар

21. Оливын: жүржийн, цайвар бор, бор

22. Ногоон: алтан бор, оранж, салатны ногоон, шар, бор, саарал, крем, хар, тосны цагаан

23. Салатны ногоон: бор, бор шаргал, саарал, гүн цэнхэр, улаан

24. Хусны: тоорын улаан, шар, бор, кремын, гүн чернилэн ягаан.

25. Электрик нь алтан шаргал, бор, цайвар бор, саарал, мөнгөлөг

26. Хөх: улаан, саарал, бор, оранж, ягаан, цагаан, шаргал өнгөтэй.

27. Гүн цэнхэр: цайвар цагаан, хөх, ногоон шаргал, бор, саарал, цайвар цагаан, оранж, ногоон, улаан, цагаан

28. Сараана цэцгийн өнгө: оранж, ягаан, гүн чернилэн ягаан, оливийн саарал, шар, цагаан

29. Гүн чернилэн ягаан: алтан бор, цайвар шаргал, саарал, хусны, ногоон гааны, цайвар ягаан.

30. Хар – төгс, ямар ч өнгөтэй хосолно, илүүтэй оранж, ягаан, салатны ногоон, цагаан, улаан, сааралдуу, шаргал өнгөтэй зохицно.