in

Томчууд хүртэл зөв хариуг нь олох гэж толгой нь эргэдэг, хүүхдэд зориулсан 8 таавар

Хүүхдийн тааврыг томчуудаар таалгахад тэдний нүд нь эргэлдээд л эхэлнэ.

Тархиа хэсэг ажиллуулахыг хүсэж байна уу? Та доор хүүхдэд зориулсан тааврыг тааж чадах уу?

Тааврыг үнэхээр тааж чадахгүй байвал “Хариу” гэсэн текстээс хойш хэсгийг хулганаараа идэвхжүүлж хариултыг үзэх боломжтой.

Хариу: Зулаатай шатар тоглож байгаа.

Хариу: 4

Хариу: Бие бие рүүгээ нүүрээрээ хараад зогсож байгаа учраас.

Хариу: Зам

Хариу: 5. Учир нь 234, 235 гэж дэс дараатай явж байгаа тоо юм.

Хариу: Ванны бөглөөг авна.

Хариу: 1 нэмэх тэмдгийг 4 болгож өөрчлөнө.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *