in

Дэлхий дээрх хамгийн алдартай 10 зүйлсийг хэмжээгээр нь хооронд нь харьцуулж үзвэл ямар байх бол?

Заримдаа аливаа нэг том зүйлийн бодит хэмжээг төсөөлөхөд бэрх байдаг. Ялангуяа харьцуулаад байх зүйлгүй бол.

Энэ удаад бидний сайн мэдэх зарим нэг алдартай зүйлсийг хэнд ч ойлгомжтой байхаар харьцуулж илэрхийлэхээр шийдлээ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *