in

Хэрэв та энэ бодлогыг ямар ч асуудалгүй бодож чадвал өөрийгөө суут ухаантан гэж үзэж болно!

Сурагч байхад маш олон хүүхэд тооны хичээлд дургүй байж билээ – хатуу чанд дүрэм журмаас нь болдог байсан биз. Энэ бодлого математикийн бүх хуулийг зөрчинө. Та бодох гээд үзээрэй.

Эдгээр тооны хоорондын уялдааг олно уу

Хэд хэдэн утга агуулсан баруун талын том тоонуудын нийлбэрийг янз бүрээр харна уу.”

Тусламж авмаар байна уу?

Маш энгийн: тэнцүү тэмдгийн ард байгаа бүх тоо бол нийлбэр – үржүүлэх, нэмэх, хасах.

Жишээ нь: 8 + 2 = 16106, 8 * 2 = 16, 8 + 2 = 10, 8 – 2 = 6. Доош үргэлжлэх бүх бодлогууд энэ маягаар явна. Таныг бодож чадсан гэж найдаж байгаа бөгөөд найз нар тань бодож чадахыг та сонирхож үзээрэй.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *