in

Биеийн бүхий л булчинг ажиллуулж, жигд ачаалал өгөх цогц дасгалын хөтөлбөр

MuscleWiki – илүүдэл жингээ хасах, сунгалтын дасгал хийж биедээ хүчний ачаалал авахыг хүсэж байгаа хүмүүст тохирох эх сурвалж юм.

Нүүр хуудас дээр хүний булчинг тодорхой харуулсан зураг байх бөгөөд улаанаар хүний булчингийн группыг ангилж дүрсэлжээ.

Та өөрийнхөө ажиллуулахыг хүсэж байгаа булчингийн хэсэг дээр дарахад таны хийх цогц дасгалыг санал болгоно.

Гарын хоёр толгойт булчин

 

Пресс

 

Өгзөг

Эрчүүдэд санал болгох цогц дасгалтай хэсэг бий. Хүссэн булчингийн зураг дээр дарахад сонгосон булчингийн тухай мэдээлэл, бүтэц, үүргийг нарийн танилцуулсан мэдээлэл гарч ирнэ.

Дасгал хийж байхдаа зөвлөмжийн дагуу калор, макроэлемент зэргийг тооцох боломжтой. Мөн, дасгалыг өөрийнхөө биед тохируулж хийх дээд хязгаарыг ч зааж өгнө.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *